Huisregels

Door uw aanmelding accepteert u onze Huisregels en zult u zich hier volledig aan conformeren. Deelname volledig op eigen risico.

Huisregels:

 • U kunt de eigenaar, de organisator, mede sporter niet aansprakelijk stellen voor enige schade die u oploopt door het aanwezig zijn op het evenement
 • Op dit evenemententerrein vinden wedstrijden en /of trainingen met motoren, boten en actiesporten plaats.
 • U dient zich ervan bewust te zijn dat motor/watersporten gevaarlijke sporten zijn en risico’s met zich meebrengt, deelname geschiedt geheel op eigen risico.
 • Het betreden van dit evenementen terrein geschiedt op eigen risico.
 • U mag zich niet bevinden op het circuit en/of in de veiligheidszones. Het is dus ten strengste om de baan over te steken of op de baan te staan, dus blijf achter de afzettingen. Deze staan er niet voor niets!
 • Het is verboden met een motor op de camping en in het rennerskwartier te rijden. Alleen duwen van de motor is toegestaan.
 • De organisatie kan personen bij wangedrag c.q. het overtreden van deze voorwaarden de toegang weigeren of verwijderen van de locatie van het evenement.
 • Roken is wettelijk NIET toegestaan in gebouwen en tenten.
 • Het is verboden alcoholische dranken te nuttigen onder de 18 jaar.
 • Zerotolerance beleid op het gebied van drugs.
 • Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan voorschriften en/of aanwijzingen van de organisatie en haar medewerkers.
 • Tijdens het evenement kunnen opnames gemaakt worden door de organisator en haar partners.
 • Parkeer op de door de organisatie aangegeven terreinen. Auto’s die elders worden geparkeerd kunnen worden weggesleept.